آرشیو مطالب مرتبط با Jobiliasteel.ir


10 ماه پیش

استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید،تحقیق و توسعه / ایلیااستیل

استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید،تحقیق و توسعه / ایلیااستیل

استخدام گروه صنعتی ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل فعال در حوزه تولید لوازم آشپزخانه جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در تهران(شهرک... ادامه خبر

10 ماه پیش

استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید در گروه صنعتی ایلیا استیل

استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید در گروه صنعتی ایلیا استیل

استخدام گروه صنعتی ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل فعال در حوزه تولید لوازم آشپزخانه جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در تهران(شهرک... ادامه خبر

10 ماه پیش

استخدام کارشناس تحقیق و توسعه در رشته مکانیک (ساخت و تولید)

استخدام کارشناس تحقیق و توسعه در رشته مکانیک (ساخت و تولید)

استخدام گروه صنعتی ایلیا استیل گروه صنعتی ایلیا استیل فعال در حوزه تولید لوازم آشپزخانه جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در تهران(شهرک... ادامه خبر

1 سال پیش

استخدام کارمندخدمات پس از فروش(مرکز تماس) در ایلیا استیل/ پرند

استخدام کارمندخدمات پس از فروش(مرکز تماس) در ایلیا استیل/ پرند

استخدام ایلیااستیل گروه صنعتی ایلیا استیل فعال در حوزه تولید لوازم آشپزخانه جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در تهران(شهرک صنعتی پرند)... ادامه خبر

1 سال پیش

استخدام کارشناس تحقیق و توسعه(R&D) رشته مکاترونیک/ ایلیا استیل

استخدام کارشناس تحقیق و توسعه(R&D) رشته مکاترونیک/ ایلیا استیل

استخدام ایلیااستیل گروه صنعتی ایلیا استیل فعال در حوزه تولید لوازم آشپزخانه جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در تهران(شهرک صنعتی پرند)... ادامه خبر

1 سال پیش

استخدام کارشناس تحقیق و توسعه(مهندسی مکانیک)/ ایلیا استیل

استخدام کارشناس تحقیق و توسعه(مهندسی مکانیک)/ ایلیا استیل

استخدام ایلیا استیل   گروه صنعتی ایلیا استیل فعال در حوزه تولید لوازم آشپزخانه جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در تهران(شهرک صنعتی پ... ادامه خبر

1 سال پیش

استخدام کارشناس بازرگانی ،کارشناس تحقیق و توسعه / ایلیا استیل

استخدام کارشناس بازرگانی ،کارشناس تحقیق و توسعه / ایلیا استیل

استخدام ایلیا استیل   گروه صنعتی ایلیا استیل فعال در حوزه تولید لوازم آشپزخانه جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در تهران(شهرک صنعتی پ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو