آرشیو مطالب مرتبط با jobspeakonedu.com


4 ساعت پیش

استخدام اساتید حرفه ای( IELTS،آلمانی و ترکی استانبولی،انگلیسی)

استخدام اساتید حرفه ای( IELTS،آلمانی و ترکی استانبولی،انگلیسی)

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر د... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام مدیر داخلی آموزشگاه زبان،سوپروایزر انگلیسی،اساتید زبان

استخدام مدیر داخلی آموزشگاه زبان،سوپروایزر انگلیسی،اساتید زبان

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر د... ادامه خبر

تصویری


ویدئو