آرشیو مطالب مرتبط با lمحمدرضا ساکت


1 هفته پیش

مکاتبه مشترک سپاهان و ذوب ‌آهن با AFC‌ برای واکسن کرونا

مکاتبه مشترک سپاهان و ذوب ‌آهن با AFC‌ برای واکسن کرونا

محمدرضا ساکت و مجتبی فریدونی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند مدیرعاملان دو باشگاه سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان با یکدیگر دیدار و گفتگو کر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو