آرشیو مطالب مرتبط با n.karimibsmc.ir


استخدام مهندس فرآیند در مجتمع پتروشیمی بدر شرق منطقه آزاد چابهار در تهران

استخدام مجتمع پتروشیمی بدر شرق منطقه آزاد چابهار شرکت مجتمع پتروشیمی بدر شرق منطقه آزاد چابهار جهت تکمیل کادر خود در استان تهران... ادامه خبر

استخدام مدیر سایت پتروشیمی در شرکت مجتمع پتروشیمی بدر شرق منطقه آزاد چابهار

استخدام مجتمع پتروشیمی بدر شرق منطقه آزاد چابهار شرکت مجتمع پتروشیمی بدر شرق منطقه آزاد چابهار جهت تکمیل کادر خود در استان تهران... ادامه خبر

استخدام مدیر سایت پتروشیمی و مهندس فرآیند در تهران

استخدام مجتمع پتروشیمی بدر شرق منطقه آزاد چابهار شرکت مجتمع پتروشیمی بدر شرق منطقه آزاد چابهار جهت تکمیل کادر خود در استان تهران... ادامه خبر

استخدام مهندس فرآیند،مهندس برق، کارشناس امور قرارداد ها،کارشناس کنترل هزینه

استخدام مجتمع پتروشیمی بدر شرق منطقه آزاد چابهار شرکت مجتمع پتروشیمی بدر شرق منطقه آزاد چابهار جهت تکمیل کادر خود در استان تهران... ادامه خبر

تصویری


ویدئو