آرشیو مطالب مرتبط با niams.nih.


7 ماه پیش

برای آنکه روماتیسم نگیریم باید ....

برای آنکه روماتیسم نگیریم باید ....

روماتیسم نوعی بیماری است که سیستم ایمنی به بافت سالم بدن حمله می کند و از بیماری های خود ایمنی مزمن است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو