آرشیو مطالب مرتبط با ninds.nih


برای کدام بیماری ها باید به نورولوژیست مراجعه کرد ؟

متخصص نورولوژی یا همان متخصص مغز اعصاب که در تشخیص و معالجه شرایطی که بر سیستم عصبی تأثیر می گذارد تخصص دارد. ادامه خبر