آرشیو مطالب مرتبط با play anime live


10 ساعت پیش

بندای نمکو رویداد دیجیتالی Play Anime Live را معرفی کرد

بندای نمکو رویداد دیجیتالی Play Anime Live را معرفی کرد

این‌طور که به نظر می‌رسد، جولای قرار است به یکی از مهم‌ترین ماه‌های سال ۲۰۲۰ برای طرفداران بازی‌های ویدئویی تبدیل شود. ناشران و تو... ادامه خبر

10 ساعت پیش

بندای نمکو رویداد دیجیتالی Play Anime Live را معرفی کرد

بندای نمکو رویداد دیجیتالی Play Anime Live را معرفی کرد

این‌طور که به نظر می‌رسد، جولای قرار است به یکی از مهم‌ترین ماه‌های سال ۲۰۲۰ برای طرفداران بازی‌های ویدئویی تبدیل شود. ناشران و تو... ادامه خبر

5 روز پیش

باندای نامکو رویداد دیجیتالی Play Anime Live را برگزار می‌کند

باندای نامکو رویداد دیجیتالی Play Anime Live را برگزار می‌کند

ظاهرا ژوئیه ماه بزرگی برای بازیکنان به حساب می‌آید و جدای از یوبیسافت و مایکروسافت، باندای نامکو (Bandai Namco Entertainment) هم ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو