آرشیو مطالب مرتبط با PMS یا سندرم پیش از قاعدگی


1 هفته پیش

18 علت عقب افتادن پریود و درد زیر شکم

18 علت عقب افتادن پریود و درد زیر شکم

در برخی از سیکل های قاعدگی ممکن است شما به طور جدی نفخ کنید، بد خلق و خسته شوید. گرفتگی های سختی را تجربه کنید و به عبارت دیگر، از... ادامه خبر

تصویری


ویدئو