آرشیو مطالب مرتبط با ppaco.resumegmail.com


استخدام اپراتور و برنامه نویس CNC با بیمه در شرکت پیمان پرس اهواز / خوزستان

استخدام پیمان پرس اهوازشرکت پیمان پرس اهواز جهت تکمیل کادر خود در استان‌ خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.... ادامه خبر

استخدام کارمند اداری با سرویس و بیمه در شرکت پیمان پرس اهواز در خوزستان

استخدام پیمان پرس اهواز شرکت پیمان پرس اهواز جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارمند اداری در شرکت پیمان پرس اهواز در خوزستان

استخدام پیمان پرس اهواز پیمان پرس اهواز جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام نقشه کش صنعتی در شرکت پیمان پرس اهواز در خوزستان

استخدام پیمان پرس اهواز شرکت پیمان پرس اهواز جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام مونتاژکار قطعات صنعتی آقا در شرکت پیمان پرس اهواز در خوزستان

استخدام پیمان پرس اهواز شرکت پیمان پرس اهواز جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام مونتاژکار قطعات صنعتی و نقشه کش صنعتی در پیمان پرس اهواز در خوزستان

استخدام پیمان پرس اهواز شرکت پیمان پرس اهواز جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام نقشه کش صنعتی در پیمان پرس اهواز در خوزستان

استخدام پیمان پرس اهواز شرکت پیمان پرس اهواز جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان‌ خوزستان، اهواز از افراد جویای کار واجد شرایط زی... ادامه خبر

استخدام مسئول دفتر، انبار‌دار و کارشناس کنترل کیفیت در اهواز

استخدام شرکت پیمان پرس اهواز شرکت پیمان پرس اهواز جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان خوزستان، شهر اهواز از جوانان جویای کار و وا... ادامه خبر

استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت پیمان پرس اهواز در خوزستان

استخدام شرکت پیمان پرس اهواز شرکت پیمان پرس اهواز جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان خوزستان، شهر اهواز از جوانان جویای کار و وا... ادامه خبر

استخدام انبار‌دار و کارشناس کنترل کیفیت درشرکت پیمان پرس اهواز

استخدام شرکت پیمان پرس اهواز شرکت پیمان پرس اهواز جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان خوزستان، شهر اهواز از جوانان جویای کار و وا... ادامه خبر