آرشیو مطالب مرتبط با sepidansalamatgmail.com


1 هفته پیش

استخدام 4 عنوان شغلی در شرکت صنعتی سپیدان سلامت پارس در فارس

استخدام 4 عنوان شغلی در شرکت صنعتی سپیدان سلامت پارس در فارس

استخدام صنعتی سپیدان سلامت پارس شرکت صنعتی سپیدان سلامت پارس جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همک... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام آشپز خانم در شرکت صنعتی سپیدان سلامت پارس در فارس

استخدام آشپز خانم در شرکت صنعتی سپیدان سلامت پارس در فارس

استخدام صنعتی سپیدان سلامت پارس شرکت صنعتی سپیدان سلامت پارس جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همک... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام اپراتور فنی، مدیر داخلی، حراست و راننده لیفتراک در فارس

استخدام اپراتور فنی، مدیر داخلی، حراست و راننده لیفتراک در فارس

استخدام صنعتی سپیدان سلامت پارس شرکت صنعتی سپیدان سلامت پارس جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همک... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام 9 عنوان شغلی در شرکت صنعتی سپیدان سلامت پارس در فارس

استخدام 9 عنوان شغلی در شرکت صنعتی سپیدان سلامت پارس در فارس

استخدام صنعتی سپیدان سلامت پارس شرکت صنعتی سپیدان سلامت پارس جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همک... ادامه خبر