آرشیو مطالب مرتبط با shekoofe.rafieigmail.com


استخدام کارشناس نساجی، مهندس صنایع و اپراتور خط تولید در اصفهان

استخدام هشت بهشت کیش شرکت هشت بهشت کیش در زمینه تولید نخ پلی استر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان، شرق اصفهان از افراد واجد ش... ادامه خبر

استخدام مهندس صنایع با بیمه، سرویس و ناهار در شرکت هشت بهشت کیش در اصفهان

استخدام هشت بهشت کیش شرکت هشت بهشت کیش در زمینه تولید نخ پلی استر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان، شرق اصفهان از افراد واجد ش... ادامه خبر

استخدام کارشناس نساجی و اپراتور خط تولید در شرکت هشت بهشت کیش در اصفهان

استخدام هشت بهشت کیش شرکت هشت بهشت کیش در زمینه تولید نخ پلی استر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان، شرق اصفهان از افراد واجد ش... ادامه خبر

تصویری


ویدئو