آرشیو مطالب مرتبط با speakonedu.com


3 هفته پیش

استخدام سوپروایزر زبان آلمانی دارای حداقل 2سابقه با بیمه،مزایا

استخدام سوپروایزر زبان آلمانی دارای حداقل 2سابقه با بیمه،مزایا

موسسه زبان اسپیکان جهت تکمیل کادر خود در شعبه تهرانپارس در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ع... ادامه خبر

1 ماه پیش

استخدام مدرس حرفه ای زبان آلمانی با مزایا در تهران

استخدام مدرس حرفه ای زبان آلمانی با مزایا در تهران

یک موسسه زبان معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط... ادامه خبر

1 ماه پیش

استخدام منشی آموزشگاه زبان جهت امور مشاوره و ثبت نام در تهران

استخدام منشی آموزشگاه زبان جهت امور مشاوره و ثبت نام در تهران

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر د... ادامه خبر

1 ماه پیش

استخدام مدیر داخلی آموزشگاه زبان آقا در تهران

استخدام مدیر داخلی آموزشگاه زبان آقا در تهران

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر د... ادامه خبر

1 ماه پیش

استخدام سوپروایزر انگلیسی خانم در تهران

استخدام سوپروایزر انگلیسی خانم در تهران

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر د... ادامه خبر

1 ماه پیش

استخدام اساتید حرفه ای( IELTS،آلمانی و ترکی استانبولی،انگلیسی)

استخدام اساتید حرفه ای( IELTS،آلمانی و ترکی استانبولی،انگلیسی)

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر د... ادامه خبر

1 ماه پیش

استخدام مدیر داخلی آموزشگاه زبان،سوپروایزر انگلیسی،اساتید زبان

استخدام مدیر داخلی آموزشگاه زبان،سوپروایزر انگلیسی،اساتید زبان

استخدام آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان آموزشگاه زبانهای خارجی اسپیکان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر د... ادامه خبر

تصویری


ویدئو