آرشیو مطالب مرتبط با t.ghasemzadeh447gmail.com


1 هفته پیش

استخدام نظافتچی در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در تهران

استخدام نظافتچی در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در تهران

استخدام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرای... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام مهندس کامپیوتر آقا در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در تهران

استخدام مهندس کامپیوتر آقا در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در تهران

استخدام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرای... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام مهندس کامپیوتر در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش از سمنان

استخدام مهندس کامپیوتر در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش از سمنان

استخدام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت تکمیل کادر خود از استان سمنان، جهت کار در تهران... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام مهندس کامپیوتر در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش از تهران و سمنان

استخدام مهندس کامپیوتر در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش از تهران و سمنان

استخدام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت تکمیل کادر خود از استان های تهران و سمنان، جهت ک... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام کارشناس منابع انسانی و کارشناس برنامه ریزی و تولید در تهران

استخدام کارشناس منابع انسانی و کارشناس برنامه ریزی و تولید در تهران

استخدام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرای... ادامه خبر

تصویری


ویدئو