آرشیو مطالب مرتبط با tehran.job.pirooztejaratgmail.com


استخدام کارمند اداری در استان تهران

یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نمایند. عنوان شغلی شرایط اح... ادامه خبر

استخدام مدیر برنامه مدیر عامل در یک شرکت بازرگانی در تهران

یک شرکت بازرگانی درخواست همکاری خود را جهت استخدام مدیر برنامه مدیر عامل با شرایط زیر در استان تهران اعلام می دارد. عنوان... ادامه خبر

استخدام مدیر برنامه مدیر عامل خانم در تهران

یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نمایند. عنوان شغلی شرایط اح... ادامه خبر

استخدام مدیر برنامه مدیر عامل و کارمند اداری در تهران

یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نمایند. عنوان شغلی شرایط اح... ادامه خبر