آرشیو مطالب مرتبط با tinajob2000gmail.com


استخدام 5 عنوان شغلی در شرکت تینا از البرز و تهران جهت کار در شهریار

استخدام تینا شرکت تینا جهت تکمیل کادر خود از استان های تهران (ترجیحا محدوده غرب) و البرز جهت کار در شهریار از افراد واجد شرایط زی... ادامه خبر

استخدام آشپز در شرکت تینا از البرز جهت کار در شهریار

استخدام تینا شرکت تینا جهت تکمیل کادر خود از استان البرز جهت کار در شهریار از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس کنترل کیفی، حراست روز و نجار ماهر در شرکت تینا از البرز

استخدام تینا شرکت تینا جهت تکمیل کادر خود از استان البرز جهت کار در شهریار از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.... ادامه خبر

استخدام مسئول دفتر و هماهنگی در شرکت تینا از البرز

استخدام تینا شرکت تینا جهت تکمیل کادر خود از استان البرز جهت کار در شهریار از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس کنترل کیفی، حراست روز و نجار ماهر در تینا در شهریار

استخدام تینا شرکت تینا جهت تکمیل کادر خود از استان تهران (ترجیحا محدوده غرب) جهت کار در شهریار از افراد واجد شرایط زیر دعوت به هم... ادامه خبر

استخدام آشپز خانم در شرکت تینا در شهریار

استخدام تینا شرکت تینا جهت تکمیل کادر خود از استان تهران (ترجیحا محدوده غرب) جهت کار در شهریار از افراد واجد شرایط زیر دعوت به هم... ادامه خبر

استخدام مسئول دفتر و هماهنگی در شرکت تینا در شهریار

استخدام تینا شرکت تینا جهت تکمیل کادر خود از استان تهران (ترجیحا محدوده غرب) جهت کار در شهریار از افراد واجد شرایط زیر دعوت به هم... ادامه خبر

تصویری


ویدئو