آرشیو مطالب مرتبط با Zatanna


4 ماه پیش

حضور شخصیت زاتانا در فیلم The Suicide Squad تکذیب شد

حضور شخصیت زاتانا در فیلم The Suicide Squad تکذیب شد

مدتی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شخصیت زاتانا ممکن است در فیلم The Suicide Squad (جوخه انتحار) حضور داشته باشد که این خبر طرفد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو